PRIMARIA COMUNEI DOLJESTI

Judetul Neamt

ANGAJARI

ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ COMUNA DOLJEŞTI Str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.44 Tel.: (+04)0233/780514, 0233/780757, Fax(+04)0233/780514, 0233/780757 Nr. 2142 din 12.03.2015 ANUNŢ PRIVIND DESFĂŞURAREA EXAMENULUI/CONCURSULUI DE RECRUTARE DIN DATA DE 15.04.2015, ORA 10,00 In conformitate cu prevederile art.58 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificarile şi completarile ulterioare, precum si prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Primăria comunei Doljeşti, judetul Neamţ organizeaza examen/concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Doljeşti, inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului registru agricol, cadastru, fond funciar. Data sustinerii examenului/concursului : - 15 aprilie 2015 - ora 1000 = proba scrisa - 17 aprilie 2015 - ora 1400 = interviul.

Anunt concurs ocupare post muncitor in data 10.05.2018 Detalii
Anunt concurs ocupare functii publice de executie vacante 24.07.2017 Detalii Anunt concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Doljesti
ANUNT CONCURS FUNCTIONAR PUBLIC Detalii Anunt concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Doljesti
ANUNT CONCURS FUNCTIONAR PUBLIC Detalii Anunt concurs ocupare functie publica de executie vacanta din cadrul Compartimentului registru agricol, cadastru, fond funciar
Anunt concurs ocupare post muncitor in data 18.08.2016 Detalii
ANUNT CONCURS Detalii Anunt concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante
ANUNT CONCURS Detalii Anunt privind desfăsurarea examenului/concursului de recrutare din data de 15.04.2015, ora 10,00
ANUNT CONCURS OCUPARE POST CONTRACTUAL VACANT PAZNIC DIN 03.08.2015 Detalii