PRIMARIA COMUNEI DOLJESTI

Judetul Neamt

ANGAJARI > ANUNT CONCURS FUNCTIONAR PUBLIC

» Inapoi

ANUNT CONCURS FUNCTIONAR PUBLIC

Primaria comunei Doljesti, judetul Neamt organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Doljesti, dupa cum urmeaza: 1. consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului juridic; 2. inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului; 3. referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului resurse umane. Concursul se va desfasura la sediul Primariei comunei Doljesti din str. Stefan cel Mare şi Sfant, nr.44, astfel: în data de 13.03.2017 - ora 10ºº, proba scrisa si in data de 15.03.2017- ora 14,00 – interviul. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs se va face în termen de 20 zile de la data publicarii anunţului în Monitorul Oficial partea a III-a, la sediul Primariei comunei Doljesti din str. Stefan cel Mare şi Sfant, nr.44. Dosarul de înscriere concurs trebuie sa contina în mod obligatoriu documentele prevazute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, modificata şi completata de H.G. nr.1173/2008. Conditiile de participare: Conditii generale: - candidatii trebuie să îndeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare. Condiţii specifice: a) pentru functia vacanta de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului juridic: - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta în domeniul stiintelor juridice, specializarea drept; - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minim 1 an. b) pentru functia vacanta de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, din cadrul Compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului: - studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta în domeniul stiintelor ingineresti; - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice : minim 1 an. c) pentru functia vacanta de referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului resurse umane: - studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat; - cursuri de specialitate in resurse umane; - vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni. Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Doljesti şi la nr. de tel. 0233 /780757.

Fisiere: