PRIMARIA COMUNEI DOLJESTI

Judetul Neamt

CONSILIUL LOCAL

Consiliul local al comunei Doljesti are urmatoarea componenta:
 • Primar - SOICAN IOSIF - P.S.D.
 • Viceprimar - ENACHE VIRGIL - P.S.D.
 • Consilieri:
  • AGU DOINA - P.S.D.
  • AMARIEI VIOREL - P.S.D.
  • ANICULAESEI VASILE-CATALIN - P.N.L.
  • ARCANA MARCEL - P.N.L.
  • BILBOC MARICEL - P.N.L.
  • CADAR EMIL - P.S.D.
  • CHICHIRITA CATALIN-PAUL -P.N.L.
  • ANDRIES DANIELA - P.N.L.
  • COJOCARU MARIUS-CLAUDIU - P.S.D.
  • ENACHE VIRGIL - P.S.D.
  • FARCAS MIHAI - P.S.D.
  • IOSUB VASILE - P.R.U.
  • LUNGU ALBERT - P.N.L.
  • MIHAI MARICA-ATENA - P.S.D.
  • TAMAS SERGIU - P.S.D.
Fisiere:

» 2019
» 1 din 31.01.2019 aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare
» 10 din 18.02.2019 aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobil-scoala si teren Rotunda
» 11 din 18.02.2019 aprobarea trecerii unui teren din domeniul privat in domeniul public al comunei Doljesti
» 12 din 28.02.2019 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare
» 13 din 28.02.2019 aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare
» 14 din 28.02.2019 privind stabilirea locurilor destinate pentru desfasurarea adunarilor publice si constituirea Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice
» 15 din 28.02.2019 privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Doljesti
» 16 din 28.02.2019 aprobarea incheierii contului de executie a bugetului local al Consiliului local al comunei Doljesti pe anul 2018
» 17 din 28.02.2019 aprobarea documentatiei de alipire a unor terenuri situate in comuna Doljesti, judetul Neamt
» 18 din 28.02.2019 aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investitia „Extindere, modernizare și dotare dispensar Doljesti, comuna Doljesti, judetul Neamt”
» 19 din 28.03.2019 aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare
» 2 din 31.01.2019 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din decembrie 2018
» 20 din 28.03.2019 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din luna februarie
» 21 din 28.03.2019 referitoare la modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de apa si canalizare
» 22 din 28.03.2019 privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului com. Doljesti
» 23 din 28.03.2019 aprobarea Procedurii ptr interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica
» 24 din 28.03.2019 privind modificarea HCL nr.10 din 18.02.2019
» 25 din 28.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati investitia ,,Modernizare drumuri satesti in comuna Doljesti”
» 26 din 28.03.2019 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2018
» 27 din 28.03.2019 aprobarea modificarii HCL nr.8 din 31.01.2018
» 28 din 28.03.2019 ptr aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale ale secretar UAT Doljesti
» 29 din 28.03.2019 ptr aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar unitatilor de cult de pe raza UAT Doljesti
» 3 din 31.01.2019 privind modificarea HCL 134 din 27.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza ptr functiile publice si personal contractual
» 30 din 28.03.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta
» 4 din 31.01.2019 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol
» 5 din 31.01.2019 aprobarea Planului anual de actiuni sau de lucrari de interes local
» 6 din 31.01.2019 aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General al comunei Doljesti
» 7 din 31.01.2019 aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale
» 8 din 18.02.2019 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 31.01.2019
» 9 din 18.02.2019 aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2018
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009