PRIMARIA COMUNEI DOLJESTI

Judetul Neamt

CONSILIUL LOCAL

Consiliul local al comunei Doljesti are urmatoarea componenta:
 • Primar - SOICAN IOSIF - P.S.D.
 • Viceprimar - ENACHE VIRGIL - P.S.D.
 • Consilieri:
  • AGU DOINA - P.S.D.
  • AMARIEI VIOREL - P.S.D.
  • ANICULAESEI VASILE-CATALIN - P.N.L.
  • ARCANA MARCEL - P.N.L.
  • BILBOC MARICEL - P.N.L.
  • CADAR EMIL - P.S.D.
  • CHICHIRITA CATALIN-PAUL -P.N.L.
  • CIUMANGHEL VASILE-CRISTIAN - P.N.L.
  • COJOCARU MARIUS-CLAUDIU - P.S.D.
  • ENACHE VIRGIL - P.S.D.
  • FARCAS MIHAI - P.S.D.
  • IOSUB VASILE - P.R.U.
  • LUNGU ALBERT - P.N.L.
  • MIHAI MARICA-ATENA - P.S.D.
  • TAMAS SERGIU - P.S.D.
Fisiere:

» 2017
» 1 din 5 ianuarie 2017 acoperirea deficitului bugetar pe 2016
» 10 din 26 ianuarie 2017 insusire Raport de evaluare teren
» 11 din 26 ianuarie 2017 aprobare consum lunar de carburanti
» 13 din 26 ianuarie 2017 insusire documentati de dezlipire teren scoala Rotunda
» 14 din 26 ianuarie 2017 revocare HCL 86, 93 SI 94 din 2016
» 15 din februarie 2017 aprobare ordine de zi
» 16 din februarie 2017 aprobare proces verbal al sedintei
» 17 din februarie 2017 aprobare indic tehnico economici actualizati Modernizare drumuri comunale...
» 18 din februarie 2017 aprobare indic tehnico econ actualizati Extindere retea apa
» 19 din februarie 2017 aprobare indicatori tehnico econ actualizati Extindere retea canalizare
» 2 din 5 ianuarie 2017 aprobarea retelei scolare 2017-2018
» minuta sedintei ordinare din februarie 2017
» 20 din februarie 2017 aprobarea ocuparii temporare a unor terenuri
» 21 din februarie 2017 aprobarea realizarii investitiei ,,REABILITARE $I MODERNIZARE SCOALA BURUIENESTI,
» 22 din februarie 2017 aprobare cofinantare investitie Reabilitare Scoala Buruienesti
» 23 din februarie 2017 aprobarea realizarii investitiei -,,MODERNIZARE DRUMURI SATESTI
» 24 din februarie 2017 aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie,,MODERNIZARE DRUMURI SATESTI
» 25 din martie 2017 aprobare ordine de zi sedinta ordinara
» 26 din martie 2017 aprobare proces verbal sedinta ordinara
» 27 din martie 2017 incetare de drept mandat consilier local
» 28 din martie 2017 validare mandat consilier local
» 29 din martie 2017 desemnare consilier nou ales in comisia culturala
» minuta sedintei ordinare din 27.03.2017
» 3 din 26 ianuarie 2017 aprobare ordine de zi
» 30 din martie 2017 necesitate si oportunitate proiect Extindere si modernizare cladire primarie
» 31 din martie 2017 instrumentare proiect Extindere si modernizare Dispensar Doljesti
» 32 din martie 2017 modificare art.4 din HCL 10/2017
» 33 din martie 2017 alegere presedinte de sedinta
» 34 din martie 2017 aprobare ordine de zi sedinta ordinara
» 35 din martie 2017 aprobare proces verbal sedinta extraordinara
» 36 din martie 2017 desemnare reprezentant CL Doljesti in CEAC
» 37 din martie 2017 aprobare act adit 18 la contract delegare ARSACIS
» 38 din martie 2017 aprobare act aditional 17 la Act Constitutiv si act aditional 18 la Statut ARSACIS
» 39 din martie 2017 aprobare act aditional 17 la Contract de delegare ARSACIS
» minuta sedintei ordinare din 27 aprilie 2017
» 4 din 26 ianuarie 2017 aprobare proces verbal
» 40 din martie 2017 analiza stadiu inscriere date in registrul agricol sem.II 2016
» 41 din martie 2017 stabilirea obligatiilor ce revin privind gospodarirea comunei
» 42 din martie 2017 completare HCL 79 / 2016
» 43 din martie 2017 aprobare tarif colectare si transport deseuri menajere
» 44 din martie 2017 aprobare buget local 2017
» 45 din martie 2017 aprobare organigrama si stat de functii aparat de specialitate primar com Doljesti
» 46 din martie 2017 aprobare nr. de indemnizatii persoane cu handicap
» 47 din martie 2017 aprobare Plan de analiza si acoperire a riscurilor
» 48 din martie 2017 adoptare STATUT COMUNA DOLJESTI
» 49 din martie 2017 scoatere din evidenta fiscala a persoanelor in stare de insolvabilitate
» 5 din 26 ianuarie 2017 aprobare plan anual actiuni de interes local
» minuta sedintei ordinare din 31 mai 2017
» 50 din martie 2017 aprobare fond rezerva bugetara ,buget local 2017
» 51 din aprilie 2017 aprobare ordine de zi sedinta ordinara
» 52 din aprilie 2017 aprobare proces verbal sedinta ordinara
» 53 din aprilie 2017 aprobarea incheierii contului de executie aferent bugetului local 2016
» 54 din aprilie 2017 aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Doljesti 2016
» 55 din aprilie 2017 scaderea creantelor fiscale-amenzi ale persoanelor decedate din com Doljesti
» 56 din aprilie 2017 modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare-epurare
» 57 din aprilie 2017 aprobarea situatiilor deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta si ajutoare de inmormantare
» 58 din aprilie 2017 transformarea unei functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Doljesti
» 59 din 11 mai 2017 aprobare ordine de zi sedinta extraordinara
» 6 din 26 ianuarie 2017 privind paza obiectivelor, bunurilor si persoanelor
» 60 din mai 2017 aprobare proces verbal sedinta ordinara
» 61 din mai 2017 aprobare rectificare buget 2017 si modificare lista investitii
» 62 din mai 2017 aprobare ordine de zi sedinta ordinara
» 63 din mai 2017 aprobare proces verbal sedinta extraordinara
» 64 din mai 2017 inventariere materie impozabila pentru anul fiscal 2017
» 65 din mai 2017 aprobare executie bugetara pe trim.I , 2017
» 66 din mai 2017 trecerea din domeniul public in domeniul privat teren si constructie din sat Rotunda
» 67 din mai 2017 inchirierea prin licitatie publica a terenului si constructiei din sat Rotunda
» 68 din mai 2017 aprobare rectificare buget local si modificare lista de investitii
» 69 din mai 2017 trecerea din domeniul public in domeniul privat a terenului cu nr cadastral 54765
» 7 din 26 ianuarie 2017 aprobarea planului anual de servicii sociale
» 70 din mai 2017 privind alegerea presedintelui de sedinta iunie-august 2017
» 8 din 26 ianuarie 2017 propunere calificativ anual secretar comuna
» 9 din 26 ianuarie 2017 aprobare Regulament functionare soc comerciale
» 2016
» 2015
» 2014
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009