PRIMARIA COMUNEI DOLJESTI

Judetul Neamt

CONSILIUL LOCAL

Consiliul local al comunei Doljesti are urmatoarea componenta:
 • Primar - SOICAN IOSIF - P.S.D.
 • Viceprimar - ENACHE VIRGIL - P.S.D.
 • Consilieri:
  • AGU DOINA - P.S.D.
  • AMARIEI VIOREL - P.S.D.
  • ANICULAESEI VASILE-CATALIN - P.N.L.
  • ARCANA MARCEL - P.N.L.
  • BILBOC MARICEL - P.N.L.
  • CADAR EMIL - P.S.D.
  • CHICHIRITA CATALIN-PAUL -P.N.L.
  • ANDRIES DANIELA - P.N.L.
  • COJOCARU MARIUS-CLAUDIU - P.S.D.
  • ENACHE VIRGIL - P.S.D.
  • FARCAS MIHAI - P.S.D.
  • IOSUB VASILE - P.R.U.
  • LUNGU ALBERT - P.N.L.
  • MIHAI MARICA-ATENA - P.S.D.
  • TAMAS SERGIU - P.S.D.
Fisiere:

» 2018
» 1 din 08.01.2018 aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2017
» minuta sedintei extraordinare din 08.01.2018
» minuta sedintei ordinare din 30 mai 2018
» 10 din 14.02.2018 aprobare ordine de zi
» 11 din 14.02.2018 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare
» 12 din 14.02.2018 aprobarea bugetului local pe anul 2018
» minuta sedintei ordinare din 14.02.2018
» 13 din 14.02.2018 aprobare organigrama si stat de functii aparat specialitate primar comuna Doljesti
» 14 din 14.02.2018 aprobare nr. de indemnizatii si nr. de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav
» 15 din 14.02.2018 acordarea unui aviz de principiu ptr. prestarea serviciilor sociale de CARITAS Iasi
» 16 din 14.02.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta
» 17 din 28.03.2018 aprobare ordine de zi sedinta ordinara
» 18 din 28.03.2018 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare
» 19 din 28.03.2018 modificare si completare contract de gestiune serv publice, act aditional 23
» minuta sedintei ordinare din 31 ianuarie 2018
» 2 din 31.01.2018 aprobare ordine de zi sedinta ordinara
» 20 din 28.03.2018 modificare si completare contract de delegare serv.publice , act aditional 24
» 21 din 28.03.2018 stabilirea obligatiilor ce revin instit.publice, ag.econ.si cetatenilor privind gospodarirea com.Doljesti
» 22 din 28.03.2018 aprobare Plan de analiza si identificare a riscurilor teritoriale com. Doljesti
» 23 din 28.03.2018 aprobarea Regulamentului de org.si funct. a comp. de asistenta sociala
» 24 din 28.03.2018 privind alocarea de fonduri ptr. serviciile sociale prestate de Caritas Iasi
» 25 din 28.03.2018 aprobarea contractului ptr. serviciile sociale oferite de Caritas Iasi
» 26 din 27.04.2018 aprobare ordine de zi sedinta ordinara
» 27 din 27.04.2018 aprobare proces verbal sedinta ordinara
» 28 din 27.04.2018 aprobarea principalelor manifestari cultural artistice, sportive, sociale si educative
» 29 din 27.04.2018 aprobare Plan de actiune ptr protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole
» 3 din 31.01.2018 aprobare proces verbal sedinta extraordinara
» minuta sedintei ordinare din 28 martie 2018
» 30 din 27.04.2018 modificare Regulament serviciu de alimentare cu apa si canalizare
» 31 din 27.04.2018 aprobare rezulate inventariere generala a patrimoniului administrativ aferent anului 2017
» 32 din 27.04.2018 aprobare rectificare buget local pe anul 2018 si modificarea listei de investitii
» 33 din 27.04.2018 introducerea in domeniul public a investitiilor ,,Extindere alim. cu apa,, si ,,Extindere retea canalizare,, in com.Doljesti
» 34 din 16.05.2018 privind modificarea art.2 din HCL 126/2017
» minuta sedintei ordinare din 27.04.2018
» 4 din 31.01.2018 aprobare Plan de actiuni si lucrari de interes local
» 5 din 31.01.2018 analiza stadiului de inscriere a datelor in RA pe sem.II 2017
» 6 din 31.01.2018 aprobarea propunerii privind evaluarea perfoermantelor profesionale ale secretarului comunei Doljesti
» 7 din 31.01.2018 aprobare incheiere cont de executie buget local 2017
» 8 din 31.01.2018 aprobare consum de carburanti ptr. utilajele Primariei Doljesti
» 9 din 31.01.2018 atribuirea si incheierea contractului de delegare a serviciului de salubrizare
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009