PRIMARIA COMUNEI DOLJESTI

Judetul Neamt

ANUNT

ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI Unitatea administrativ – teritoriala Doljesti, din judetul Neamt, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 35 si 67 incepand cu data de 21.02.2019, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, la sediul Primariei Doljesti, conform art. 14, alin.(1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei Doljesti, si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

» ANUNT - Anunt vanzare teren prin licitatie cu strigare
» ANUNT - anunt vanzare teren
» ANUNT - Anunt promovare functionari publici
» ANUNT RECRUTARE ASISTENTI MATERNALI -
» anunt - licitatie teren si constructie din Rotunda
» Anunt privind inscrierea datelor in Registrul Agricol -
» Material informativ cu privire la pesta porcina africana -
» ANUNT - naunt vanzare Dacia Logan
» - PLAN CADASTRAL SECTOR 26
» - OPIS ALFABETIC DETINATORI SECTOR 26-SOLA LUNGU VANTULUI
» INFORMARE CU PRIVIRE LA OBTINERE AVIZ SGA PTR. INVESTITIA ,,INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA DOLJESTI -
» -
» Regulament finanțare culte 2019 Doljești -
» Proiect de hot. finanțare culte -
» ANUNT dezbatere publica propuneri de completare si modificare ale Regulamentului serviciului public de salubrizare a loc. din jud.Neamt -
» Regulamentul serviciului public de salubrizare a localitatilor din judetul Neamt -
» ANUNT modificari Regulament APAVITAL a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare -
» proiect modificarea art.176 din Regulamentul Apavital a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare -
» proiect Act Aditional nr 30 la Contractul de delegare -
» NOTA FUNDAMENTARE MODIFICARE REGULAMENT SERVICII -