PRIMARIA COMUNEI DOLJESTI

Judetul Neamt

Publicare in baza art.33 din Legea cadru nr.153/2017

Lista functiilor/posturilor ocupate din cadrul Primariei comunei Doljesti ce intra în categoria personalului platit din fonduri publice, a salariilor de baza a sporurilor si a altor drepturi în bani, aflate în plata la data de 30.09.2017, conform H.C.L.nr.81/27.07.2017

» publicare in baza art.33 -
» Publicare in baza art.33 din Lg. cadru 153 din 2017 la data de 30.09.2018 -
» Lista functiilor/posturilor ocupate din cadrul Primariei Doljesti aflate in plata la data de 31.03.2019 -