Primăria Doljești inițiază în data de 21.01.2022 procedura de consultare publică în conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparența decizională, privind proiectul de buget pe anul 2022.

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 30.01.2021 la biroul de registratură de la Primăria comunei Doljești sau pe adresa de email : contact@primariadoljesti.ro.

LISTĂ DE INVESTIȚII

Bugetul local venituri 2022  

BUGET CHELTUIELI TOTAL DEFALCAT PE SECTIUNI 2022 PROVIZORIU

Notă:

Având în vedere că:

Sumele reprezentând finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2, lit.b) c) d) din Legea educației naționale nr.1/2011 vor fi repartizate către UAT Comuna Doljești după ce va fi publicată în Monitorul Oficial al României Hotărârea Guvernului privind coeficienții standard per elev/preșcolar pentru anul 2022.

Până la această dată nu a avut loc ședința Consiliului Județean Neamț pentru aprobarea prin hotărâre a sumelor repartizate către Comuna Doljești.

Precizăm că orice modificare sau completare adusă bugetului ca urmare a deciziilor mai sus enumerate va fi publicată în cel mai scurt timp.

Publicat la data de 21.01.2022

Sari la conținut