1 din 27 ianuarie 2016 aprobare ordine de zi

2 din 27 ianuarie 2016 aprobare procese verbale sedinte

3 din 27 ianuarie 2016 acordare mandat special aderare com.Gheraesti ARSACIS

4 din 27 ianuarie 2016 aprobare Plan anual actiuni si lucrari de interes local

5 din 27 ianuarie 2016 aprobarea bugetului local pe anul 2016

6 din 27 ianuarie 2016 aprobare structura organizatorica, stat de functii, organigrama

7 din 27 ianuarie 2016 aprobare indemnizatii lunare cuvenite copiilor si adultilor cu handicap grav

8 din 27 ianuarie 2016 aprobare plan achizitii publice pe anul 2016

9 din 27 ianuarie 2016 aprobare drepturi banesti aferente personalului didactic -cheltuieli deplasare

10 din 27 ianuarie 2016 aprobare indic teh-econ actualizati inv. Modernizare drumuri comunale

11 din 27 ianuarie 2016 aprobare indic teh.econ. actualizati inv. Extindere retea apa

12 din 27 ianuarie 2016 aprobare indic. teh. econ. actualizati inv. Extindere canalizare

13 din 27 ianuarie 2016 aprobare propunere evaluare performante profesionale individuale secretar

14 din 27 ianuarie 2016 analiza stadiului de inscriere a datelor in Registru Agricol

15 din 27 ianuarie 2016 aprobare Strategie locala priv. serviciile sociale pt. 2016-2020

17 din 25 februarie 2016 aprobare ordine de zi

18 din 25 februarie 2016 aprobare procese verbale19 din 25 februarie 2016 acordare mandat special aderare com Sagna

19 din 25 februarie 2016 acordare mandat special aderare com Sagna

20 din 25 februarie 2016 apeobare prelungire valabilitate PUG

21 din 25 februarie 2016 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local

22 din 25 februarie 2016 privind aprobarea taxelor speciale pentru eliberarea licenţelor de traseu

26 din 25 februarie 2016 aprobare rectificare buget si modificare lista investitii23 din 25 februarie 2016 privind acordarea licenţei de traseu pentru cursa regulată specială pe traseul Doljeşti – Rotunda24 din

25 februarie 2016 privind aprobarea Regulamentului de desfasurare a activitatilor comerciale

26 din 25 februarie 2016 privind stimularea participarii în învatamantul prescolar a copiilor

27 din 25 februarie 2016 aprobare Plan analiza a riscurilor in com Doljesti

29 din 31.03.2016 aprobare proces verbal

30 din 31.03.2016 acordare mandat special aderare com.Botesti

31 din 31.03.2016 acordare mandat special aprob caiet de sarcini

32 din 31.03.2016 revocare HCL 9 din 27.01.2016

33 din 31.03.2016 stabilire obligatii institutii publice…

34 din 31 martie 2016 aderare comuna GAL Podisul Barladului

35 din 31.03.2016 acceptare donatie teren 2314 mp

36 din 31.03.2016 inregistrare terenuri in domeniu privat

37 din 31.03.2016 alegere presedinte de sedinta

38 din 27.04.2016 aprobare ordine de zi

39 din 27.04.2016 aprobare proces verbal sedinta

40 din 27.04.2016 aprobare act aditional nr.144

1 din 27.04.2016 aprobare rectificare buget local 2016

2 din 20.05.2016 aprobare ordine de zi

43 din 20.05.2016 aprobarea procesului verbal a sedintei ordinare

53 din 23 iunie 2016 privind alegerea viceprimarului

54 din 23 iunie 2016 organizarea comisiilor de specialitate

55 din 29.06.2016 aprobare ordine de zi

56 din 29.06.2016 aprobare proces verbal al sedintei de constitu

57 din 29.06.2016 aprobare rectificare buget 2016

58 din 29.06.2016 privind modificarea organigramei si a statului

59 din 29.06.2016 aprobare instrumentare proiect Modernizare dru

60 din 03.08.2016 rectificare buget 2016

61 din 03.08.2016 transformare functie publica vacanta de execut

62 din 26.08.2016 aprobare ordine de zi6

3 din 26.08.2016 aprobare proces verbal din 03.08.2016

64 din 26.08.2016 aprobare REGULAMENT CONSILIU LOCAL

65 din 26.08.2016 analiza stadiului de inscriere a datelo in RA6

6 din 26.08.2016 actualizare componenta structura consultativa

67 din 26.08. 2016 rectificare buget 2016

68 din 26.08.2016 modificare art.1 din HCL 66 din 2014

69 din 26.08.2016 alegere presedinte de sedinta7

70 din 15 septembrie 2016 aprobare ordine de zi7

71 din 15 septembrie 2016 aprobare proces verbal

72 din 15 septembrie 2016 rectificare buget local 2016

73 din 15 septembrie 2016 desemnare reprezentanti in CA scoli

74 din 15 septembrie 2016 inregistrare in domeniu privat terenur

75 din 27.10.2016 aprobare ordine de zi7

6 din 27.10.2016 aprobare proces verbal al sedintei ordinare

77 din 27 octombrie 2016 aprobare plan ocupare functii publice 2017

78 din 27.10.2016 aprobare virari7

9 din 27.10 2016 ocupare teren Aductiune Sagna

80 din 27.10.2016 Infiintare sistemdistributie gaze naturale

81 din 24 noiembrie 2016 aprobare ordine de zi

82 din 24 noiembrie 2016 aprobarea procesului verbal al sedintei8

3 din 24 .11. 2016 aprob efectuare cheltuieli 50 ani casatorie

84 din 24 noiembrie 2016 taxe si impozite pentru anul 2017

85 din 24 noiembrie 2016 modificare prin act aditional a contrac

86 din noiembrie 2016 incetare de drept mandat Ciumanghel Vasil8

7 din noiembrie 2016 aprobare Act aditional 178

8 din 24 noiembrie 2016 stabilirea locurilor destinate ptr desf

89 din 24 noiembrie 2016 alegerea presedintelui de sedinta

90 din 7.12.2016 aprobare rectificare buget 2016

95 din 17.12.2016 aprobare act adit 15 si act adit.16 ARSACIS SA

Sari la conținut