» 1 din 31.01.2019 aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare
» 2 din 31.01.2019 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din decembrie 2018
» 3 din 31.01.2019 privind modificarea HCL 134 din 27.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza ptr functiile publice si personal contractual
» 4 din 31.01.2019 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol
» 5 din 31.01.2019 aprobarea Planului anual de actiuni sau de lucrari de interes local
» 6 din 31.01.2019 aprobarea prelungirii Planului Urbanistic General al comunei Doljesti
» 7 din 31.01.2019 aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale
» 8 din 18.02.2019 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 31.01.2019
» 9 din 18.02.2019 aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2018
» 10 din 18.02.2019 aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobil-scoala si teren Rotunda
» 11 din 18.02.2019 aprobarea trecerii unui teren din domeniul privat in domeniul public al comunei Doljesti
» 12 din 28.02.2019 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare
» 13 din 28.02.2019 aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare
» 14 din 28.02.2019 privind stabilirea locurilor destinate pentru desfasurarea adunarilor publice si constituirea Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice
» 15 din 28.02.2019 privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Doljesti
» 16 din 28.02.2019 aprobarea incheierii contului de executie a bugetului local al Consiliului local al comunei Doljesti pe anul 2018
» 17 din 28.02.2019 aprobarea documentatiei de alipire a unor terenuri situate in comuna Doljesti, judetul Neamt
» 18 din 28.02.2019 aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru investitia „Extindere, modernizare și dotare dispensar Doljesti, comuna Doljesti, judetul Neamt”
» 19 din 28.03.2019 aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare
» 20 din 28.03.2019 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din luna februarie
» 21 din 28.03.2019 referitoare la modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de apa si canalizare
» 22 din 28.03.2019 privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului com. Doljesti
» 23 din 28.03.2019 aprobarea Procedurii ptr interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica
» 24 din 28.03.2019 privind modificarea HCL nr.10 din 18.02.2019
» 25 din 28.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati investitia ,,Modernizare drumuri satesti in comuna Doljesti”
» 26 din 28.03.2019 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2018
» 27 din 28.03.2019 aprobarea modificarii HCL nr.8 din 31.01.2018
» 28 din 28.03.2019 ptr aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale ale secretar UAT Doljesti
» 29 din 28.03.2019 ptr aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar unitatilor de cult de pe raza UAT Doljesti
» 30 din 28.03.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta
» 31 din 23.04.2019 aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare
» 32 din 23.04.2019 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din martie 2019
» 33 din 23.04.2019 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Doljesti
» 34 din 23.04.2019 privind avizarea modificarii Regulamentului Apavital al serviciului de alimentare cu apa si canalizare…
» 35 din 23.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019
» 36 din 23.04.2019 privind aprobarea nr. de asistenti personali si nr. de indemnizatii lunare ptr persoanele cu handicap grav ptr anul 2019
» 37 din 23.04.2019 privind aprobarea documentatiei Planului urbanistic general si Regulament local de urbanism
» 38 din 23.04.2019 privind aprobarea executiei bugetare a bugetului local al comunei Doljesti la sfarsitul trim.I 2019
» 39 din 23.04.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Pth ,,ALEI PIETONALE IN COM.DOLJESTI, JUD.NEAMT”
» 40 din 23.04.2019 privind scaderea din evidenta fiscala a persoanelor decedate din comuna Doljesti
» 41 din 23.04.2019 privind inregistrarea in domeniul privat al comunei a unui teren situat in intravilan comuna Doljesti
» 42 din 30.05.2019 aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare
» 43 din 30.05.2019 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 23.04.2019
» 44 din 30.05.2019 aprobarea angajarii unui birou de avocatura in vederea reprezentarii in justitie si apararii intereselor UAT Comuna Doljesti,…
» 45 din 30.05.2019 privind inventarierea materiei impozabile pentru anul fiscal 2019
» 46 din 30.05.2019 privind inregistrarea in domeniul privat al comunei a unei suprafete de teren din sat Doljesti
» 47 din 26 iunie 2019 aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din luna iunie 2019
» 48 din 26 iunie 2019 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din luna mai 2019
» 49 din 26 iunie 2019 privind alocarea de fonduri in anul 2019 ptr serviciile sociale prestate de Centrul Diecezan Caritas Iasi
» 50 din 26 iunie 2019 privind aprobarea contractului ptr acordarea de servicii sociale specializate oferite de Centrul Diecezan Caritas Iasi
» 51 din 26 iunie 2019 privind inregistrarea in doemniu privat al comunei a unui teren din intravilan Doljesti
» 52 din 26.06.2019 aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ptr investitia ,,Renovarea, modernizarea si dotarea Căminului cultural Doljesti, jud. Neamt
» 53 din 26 iunie 2019 privind transformarea unui post contractual vacant
» 54 din 26 iunie 2019 aprobarea indicatorilor tehnico economici ptr realizarea inv REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA BURUIENESTI
» 55 din 26 iunie 2019 aprobarea asigurarii de la buget local ptr realizarea inv REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA BURUIENESTI
» 56 din 26 iunie 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta perioada iulie-septembrie
» 57 din 11 iulie 2019 privind modificare art.1 si anexei 1 din HCL nr 54 din 26.06.2019
» 58 din 11 iulie 2019 privind modificare anexei 1 din HCL nr 55 din 26.06.2019
» 60 din 26.07.2019 aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare
» 61 din 26.07.2019 aprobareaprocesului verbal al sedintei ordinare din 26.06.2019
» 62 din 26.07.2019 aprobarea executiei bugetare in semestrul I anul 2019
» 63 din 26.07.2019 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol ptr semestrul I an 2019
» 64 din 26.07.2019 privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Doljesti in domeniul public al judetului Neamt a unor imobile
» 65 din 26.07.2019 aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de distributie a gazelor naturale si actualizarea indicatorilor tehnico-economici
» 66 din 26.07.2019 aprobarea organigramei din aparatul de specialitate al Primarului comunei Doljesti
» 67 din 16.08.2019 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare
» 68 din 16.08.2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din 26.07.2019
» 69 din 16.08.2019 privind neasumarea responsabilitatilor organizarii si derularii ,,Program ptr scoli in Romania
» 70 din 16.09.2019 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare
» 71 din 16.09.2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare
» 72 din 16.09.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2019 si modificarea listei de investitii
» 73 din 16.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Devizului General actualizat ,,Renovare si modernizare Camin cultural Doljesti
» 74 din 30.09.2019 aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din septembrie
» 75 din 30.09.2019 aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare
» 76 din 30.09.2019 aprobarea actualizării, modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului
» 77 din 30.09.2019 acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS referitor la actualizarea , modificarea si completarea Actului Constitutiv si a Statutului ARSACIS
» 78 din 30.09.2019 aprobarea structurii organizatorice a functiilor publice locale
» 79 din 30.09.2019 utilizarea de teren apartinand dom.public al com.Doljesti in lungime de 1650 m
» 80 din 30.09.2019 aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2019
» 81 din 30.09.2019 aprobarea lotizarii unui teren apartinand domeniului public al com.Doljesti
» 82 din 30.09.2019 privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localitatilor judetului Neamt
» 83 din 30.09.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta
» 84 din 31.10.2019 aprobare ordine de zi sedinta ordinara luna octombrie 2019
» 85 din 31.10.2019 aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare luna septembrie 2019
» 86 din 31.10.2019 aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie ptr restituirea avansului din FGCR ptr. ,,Renovare,…camin cultural Doljesti”
» 87 din 31.10.2019 utilizarea de teren din domeniul public in suprafata de 2826 mp ptr.,,Modernizare retea joasa tensiune aferenta PTA1 Buruienesti”
» 88 din 31.10.2019 aprobarea executiei bugetare la sfarsitul trim.III 2019
» 89 din 31.10.2019 aprobarea rectificarii bugetului 2019 si modificarea listei de investitii
» 90 din 31.10.2019 aprobarea indicatorilor economici actualizati si a devizului general ,,Modernizare drumuri satesti in comuna Doljesti -9925 m”
» 91 din 31.10.2019 aprobarea indicatorilor economici actualizati si a devizului general ,,Extindere,modernizare si dotare Dispensar Doljesti ”
» 92 din 31.10.2019 aprobarea indicatorilor economici actualizati si a devizului general ,,Reabilitare,extindere,modernizare si dotare cladire primarie Doljesti ”
» 93 din 31.10.2019 aprobarea indicatorilor economici actualizati si a devizului general ,,Infiintare distributie gaze naturale si racorduri in comuna Doljesti ”
» 94 din 31.10.2019 aprobarea indicatorilor economici actualizati si a devizului general ,,Modernizare drumuri satestii in comuna Doljesti – 7946 m
» 95 din 28.11.2019 aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare
» 96 din 28.11.2019 aprobarea procesuluii verbal al sedintei ordinare din octombrie
» 97 din 28.11.2019 aprobarea efectuarii unor cheltuieli ptr acordarea Diplomei familiilor care au nimplinit 50 ani de casatorie
» 98 din 28.11.2019 privind scoaterea din evidenta curenta si trecerea in evidenta separata a persoanelor aflate in stare de insolvabilitate
» 99 din 28.11.2019 aprobarea Planului de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor in cadrul Primariei Doljesti
» 100 din 28.11.2019 privind nivelul impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2020

101 din 28.11.2019.pdf

102 din noiembrie 2019 prin modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, prin act aditional 33.pdf

103 din 28.11.2019.pdf

104 din noiembrie 2019 privind modificarea HCL 9 DIN 31 ianuarie 2018.pdf

105 din 10.12.2019 aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare.pdf

106 din 10.12.2019 privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare.pdf

107 din 10.12.2019 privind rectificarea bugetului local si modificarea listei de investitii.pdf

108 din 18.12.2019 aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare din decembrie 2019.pdf

109 din 18.12.2019 aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din decembrie 2019.pdf

110 din 18.12.2020 scoaterea, scaderea din evidenta fiscala a persoanelor aflate in stare de insolvabilitate si a persoanelor decedate.pdf

111 din 18.12.2019 privind modificarea si completarea HCL nr.9 din 31.01.2018.pdf

112 din 18.12.2019 închirierea prin licitatie publica a unui spatiu proprietate publica a comunei Doljesti.pdf

113 din 18.12.2019 aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a transportului in regim de taxi….pdf

114 din 18.12.2019 instituirea taxei de salubrizare incepand cu 1 ianuarie 2020.pdf

115 din 18.12.2019 aprobarea retelei scolare in comuna Doljesti pentru anul scolar 2020-2021.pdf

116 din 18.12.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta.pdf

Sari la conținut