» raport de evaluare – raport de evaluare a implementarii Legii 544 din 2001 in anul 2015
» Raport de evaluare anul 2017 – Raport de evaluare implementare Legea 544 din 2001 in anul 2017